onsdag 30 maj 2012

Är det rimligt att formulera rättskipning så här?


Eskilstuna tingsrätts dom i mål nummer B 250-11. Jag tycker att den är illa skriven. Det är obegripligt enligt lydelsen vad det ska betyda att en berättelse 'inte brister i motsägelser eller påvisade felaktigheter', en typ av formulering som återkommer i domen.

"Tingsrätten bedömer F som en trovärdig person och finner hennes uppgifter om hur
undersökningen gått till som tillförlitlig, det vill säga överensstämmer med det som
inträffat. Hennes berättelse som inte brister i detaljer, motsägelser eller påvisade
felaktigheter vinner stöd av sjuksköterskans vittnesmål. Målsägandens berättelse
ska därför läggas till grund för bedömningen."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Creeper