fredag 27 april 2012

Gnäll.

Försov mig imorse, vilket var skamligt. Borde gått upp vid nio men hade glömt sista momentet i inställning av telefonens väckarklocka. Vaknade elva istället, med en timma kvar till ett basgruppssammanträde. Förlåt.

Hade medvind in till föreläsningarna som följde efter sammanträdet (vilket jag alltså missade) och nådde därför mitt mål inför sommaren, att cykla minst två av milen med en snitthastighet på trettio kilometer i timmen eller mer.

Förvärvade två av de tre återstående böckerna i serien Rättegång, IV om bevisning och V om huvudförhandlingen i tingsrätt. VI, om rättegången i överrätterna, kommer jag nog inte att lägga pengar på, det känns viktigare att försöka kunna äta ordentligt terminen ut istället. Vilket antagligen blir knepigt nog, jag och min sambo bor för billigt för bostadsbidrag, jag pluggar för mycket för att försörjningsstöd ska komma på fråga och min sambo har för låg arbetsförmåga för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Min bostadskommuns socialtjänst är för övrigt återkommande kritiserad av tillsynsmyndigheten för en rad brister, bland annat i hanteringen av sökande i behov av försörjningsstöd. En konkret erfarenhet vi gjorde i vintras var att inleda en socialtjänstkontakt, som inte ledde längre än till att handläggaren lät meddela över telefon att nämnen avsåg avslå vår ansökan trots att personen ännu inte hade fått ett adekvat underlag om våra levnadsbetingelser. Den som finns på min studieort är frustrerande nog avsevärt mindre benägen att obstruera ansökningsförfarandet och betydligt mer benägen att informera om alternativa stödinsatser från samhällets sida.

Jag skulle också kunna gnälla ingående om att min psoriasis gjort sig påmind på ett nytt sätt, med ett utbrott på ena handen, vilket är nytt, tidigare har det varit begränsat till skalpen och delar av kroppen som normalt döljs av kläder. Det är dock en mindre uppförsbacke att hantera än den hushållsekonomiska jämte följderna dessa har på möjligheterna att studera effektivt, mitt och min sambos psykiska hälsa samt påverkan på sällskapslivet i allmänhet.

Sommarens försörjning är ännu oklart löst, jag har ett erbjudande om att söka anställning i Norge och arbeta på beting med köks- och personalvårdssysslor där det fortfarande inte är avgjort om tjänsten ska tillsättas och i sådant fall vem som är bäst lämpad. Utfaller det så att den anställningen inte blir av blir det till att fort som fan prestera sammansättning och behandling av artiklar, bokidéer och dylikt för dels privat publicering genom webbtjänster för ändamålet och dels ligga på personer som visat intresse för mitt skrivande i livsåskådningsfrågor, narkotikapolitiska frågor och juridik. Vid sidan av detta finns det också okvalificerat arbete att utföra via Internet, såsom transkribering av ljudklipp och manuell datamining, som skulle kunna ge inkomst nog för åtminstone hyran och lite andra löpande utgifter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Creeper