söndag 20 mars 2011

Björn Ahlander, negerproblem.

Hittade för en tid sedan Björn Ahlanders femtiotalspocket med titeln Om rätt och rättstillämpning: Studier i juridikens idéhistoria och rättstillämpningens teori. Den är inte särskilt fyllig, men för en student som bekantat sig med Bert Lehrbergs introduktionsbok i juridisk metod ett väldigt förklarande och förtydligande verk. Lehrberg gillar nämligen att krångla till sina rättshistoriska skildringar och förutsätter ett betydande terminologiskt kunnande hos läsaren. Slog en webbsökning på hans, Ahlanders, namn idag och fann att han något år senare gav ut ett annat verk, på ett annat tema, med en långt mer suggestiv titel, Negerproblemet i USA. Den ska jag nog köpa framöver, via något av nätantikvariaten.

Fann också på det här dokumentet, en bibliografi från 1975 över källtexter som behandlar den så kallade negerfrågan. 35 år gammalt, men ändå så fjärran.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Creeper