tisdag 25 januari 2011

Överklagandenämnden, hur jobbar de egentligen?

Skickade ett mail till Överklagandenämnden för studiestöd igår, med begäran om att få ut handlingarna som rörde min överklagan av CSN-beslutet i höstas.

"Hej ÖKS.

Mitt namn är HIELP. I höstas behandlande ni en överklagan tillställd er av mig i fråga om studiemedel, beslut om vilken jag inte förstår skälen för, eftersom några sådana inte konkret angavs i delgivningen av beslutet.

Därför begär jag att få del av föredragandens dokument om mitt ärende, protokoll från nämndens sammanträde och övrigt som direkt härrör till beslutet gällande min överklagan.

Mvh,
HIELP"

Redan idag fick jag svar, vilket förvånade mig lite. Det tog ju, till mitt förtret, veckor för CSN:s rättsenhet att skramla fram dokument från ÖKS under hösten (fingerade namn, givetvis).

"På uppdrag av direktör Hittan Dittan bifogas ett dokument med handläggarens anteckning i ärendet.
Om Du har frågor så går det bra att ringa handläggare Dittan Hittan, tfn 0000-000000
Enligt uppdrag
Regittan Dihhan
Registrator"


Bifogad var en PDF-fil med ett hyfsat kryptiskt serienummerfilnamn, som först gjorde mig till en glad liten fattighest. Öppnade den och fick se detta (maskade mina personuppgifter, av nigeriaskäl): Så långt ser det faktiskt ganska seriöst ut. Ett datorprogram för hantering av ansöknings- och överklagandeärenden, postmodernt och så. Sedan lade jag märke till att dokumentet omfattar en (1) sida. Rullar ned, och får se detta:Vilket för mig ser ganska oseriöst ut. Datormiljön är alltså antagligen CSN:s handläggningsapplikation, anteckningarna den utredning av mitt ärende föredraganden på ÖKS vidtog.

Jag hade alltså skickat in en överklagan om fyra sidors utläggning av att jag av psykisk ohälsa och sammanboendes dryckesvanor spritade för mycket, kände mig utnyttjad i min boende- och hushållssituation av min sammanboende och dess föräldrar, med mera, och därför inte klarade av att tentera de kurser jag åtagit mig att instudera. Den genanta omständigheten att jag misskötte ölsinnet illa nog för att ha bekantat mig med relationsvåld på ett alltför konkret plan omnämndes också, liksom omständigheten att det tog mig över ett halvår att finna ett nytt boende och flytta dit. Även CSN tog del av den här informationen.

I förarbetena till studiemedelsförfattningarna av relevans omnämns några exempel på dispensskäl, egen eller nära anhörigs sjukdom exempelvis. Jag tycker att missbruk är jämförbart med det, både mitt och min dåvarande partners. Det ska finnas ett direkt samband mellan plågoandarna och studiekapaciteten. Jag tycker att det hade varit djävligt konstigt om inte min livssituation då hade inverkat på min förmåga att studera.

Beslutet redogjorde för min redogörelse, den angavs alltså som beslutsgrundande enligt vad jag uppgivit i densamma. Men utan förklaringar av varför den underkändes, vilket jag alltså frågat om. Förvaltningslagens § 20 anger att jag har rätt till de skälen. Som jag alltså inte fått ännu. Så jag mailade idag igen.

"Hej igen.

Telefon är inte ett alternativ, min ekonomiska situation medger inte dylikt.

Därav, det bifogade dokumentet, framgår inte skälen till underkännande av mina dispensgrunder, något som beslutsinnehållet implicerar. Den informationen är vad jag har intresse av.

Mvh,HIELP"

Det blir intressant att se vad för svar som följer. Hur som haver, framstår inte nämnden som en särskilt seriös myndighet, men jag kanske helt missförstått reglerna den avser följa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Creeper